Strona głównaO firmieProduktyB2BMediaZdrowe nie znaczy nudneKontakt
 

Program Innowacyjna Gospodarka

Kupiec od 2013 roku realizuje Program Innowacyjna Gospodarka w ramach :

poddziałanie 6.5.2. POIG
 
„Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”.
 
Cel poddziałania 6.5.2. POIG
 
Poddziałanie 6.5.2 POIG realizowane jest w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, a także wypromowanie polskich specjalności eksportowych. Beneficjentami tego Poddziałania są przedsiębiorcy. Zasadniczymi instrumentami realizacji tego poddziałania będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.