Od grudnia 2009 nasza firma wspiera akcję PAJACYK. Ten ogólnopolski program dożywiania dzieci jest realizowany przez Polską Akcję Humanitarną od 1998 roku. Program PAJACYK prowadzony jest w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz świetlicach środowiskowych na zasadach wolontariatu.

Kupując nasze produkty oznaczone Pajacykiem pomagasz niedożywionym dzieciom. Część dochodów uzyskanych ze sprzedaży tych produktów przekazujemy na wspieranie programu Pajacyk. W akcję aktywnie włączyli się również pracownicy naszej firmy, którzy zadeklarowali regularne przekazywanie części swoich przychodów na rzecz PAH.